NÅR VI MISTER - NÅR NOGEN DØR - NÅR NOGET GÅR SKÆVT

LYSET I MØRKET

Vi kommer alle ud for kriser i livet, hvor tab og sorger er en del af det. For at kunne komme hel ud på den anden side, har vi sammensat et forløb, som du kan tilbyde som din organisation.Om forløbet og os

Et rummeligt forløb, hvor alderen ikke har nogen betydning, for sorg og miste er en universel ting, som komme og går - og som kun er lærerigt at opleve i mennesker omkring os. Vi skal tale om relationer og om at være i livet, der hvor man er, og hvordan vi kan bruge vores forskellige historier til både spejling og læring. Vi tilstræber at forløbet indeholder konkrete emner, men at vi samtidig tillader at dreje af, hvis et emne dukker op, som giver mening for deltagerne og helheden. Det er dukket op af en årsag, og derfor vil vi ikke fastholde en stiv form, men i stedet være flexible i vores tilgang med de emner vi byder ind med og de temaer der dukker op undervejs.

Forløbet vil blive faciliteret af Bjarne Dalhøj fra www.bjarnedalhoej.dk og Birgitte Pliniussen fra www.Navigazion.com. Begge har vi mange års erfaring med at vejlede børn og unge samt familier. Sammen har vi erfaring fra 21 år med et helt særligt teaterforløb, som især var tiltænkt de sensitive og skæve eksistenser. Sammen arbejder vi også i kommuner med familie, børn og unge relateret opgaver.

Cyklusser i både livet, døden og sorgen
Vi kommer til at cirkle om cyklusser, for de er en ret stor del af den måde vi lever livet på, så derfor er det også en måde vi bearbejder på. Der er faser i de forskellige cyklusser, derfor er de relevante. I dette forløb er det en blanding af samtale, opgaver og værktøjer samt viden om helt konkrete mekanismer vi udsættes for, og som vi selv kan tage til dels styring over. Når bare vi ved HVORDAN.

INFORMATION OM FORLØBET

  • 10 x 1,5 time - vi mødes hver 14 dag
  • Forplejning - snack og drikkelse
  • Fælles online gruppe
  • Materialer
  • Faciliteres af famlievejleder og inddannelses vejleder
  • Ingen aldersbegrænsning
  • Tidspunkt aftales med organisation

Vi hedder Birgitte Pliniussen og Bjarne Dalhøj, og har begge mange års erfaring med arbejdet i på dette område. Vi har tidligere lavet forløb, kurser, foredrag og hold der alle har rod i muligheden for udvikling, viden og arbejdet med intuitive processer og indsatser.

LIVS CYKLUS

Liv er betinget af atomer, celler og energi. Og derfor er vores mekanismer i kroppen også afhængig af de informationer der strømmer igennem vores fysiske krop.

KAOS CYKLUS

Kaos opstår, når livet tager en drejning. De processer både krop, sind og sjæl udsættes for giver mening, men vi kan bedre bearbejde dem, hvis vi ved HVORFOR.

SORG CYKLUS

Ingen kan gå gennem livet uden sorg, uden at miste noget man har kært. Vi kan miste på mange måder i både døden, kærligheden og også i det materielle

 

KONTAKT FOR 

PRIS OG PLAN

Vi kommer til jer, der hvor forløbet er relevant fo jeres organisation. Vi har materialer mv med til hver gang.

  • I har lokaler til forløbet
  • Vi kommer med forplejning og materialer
  • Kontakt os for at aftale tid, sted og pris

Kontakt her eller på tlf. 23 41 34 20