Supervision i Intuitiv Indsats

Vi samudvikler med skoler, kommuner, institutioner, virksomheder, organisationer og superviserer samt vejleder begejstret og indlevende om energi og intuition som et værktøj. Energi er udefinerbart, og bare fordi du ikke lige kan se det, er det ikke det samme som at det ikke er der.

Børnene og de unge er et helt særligt fokus for os, for igennem deres løft og trivsel, kan vi understøtte skolegang og samarbejdet på tværs af systemer. Helt konkret handler det om at tænde barnets lys - at spotte vejen til den enkeltes unikke vej.

Når forældrene og omgivelser oplever at børnene ”virker” og lander i sig selv, så er alle muligheder åbne og alle er nu villige til at arbejde med helhed og ligefrem implementere de værktøjer og metoder der bliver præsenteret. Det kan gøres fra flere vinkler enten direkte ind i familien som vejledning og læring til barnet om værktøjer. Eller med supervision og læring til fagpersoner inden for området, der på den måde breder indsatsen og viden ud.

Tillid og relation er den vigtigste del af vores program i den enkelte familie - og vi har ingen fastlåste moduler eller systemer, men bruger intuitionen til at handle ud fra og give vejldning med. Vi kan spotte ind i både helbred, helhed, traumer, energier på en gang og så bruger vi ellers vores energetiske værktøjer til at reparere og give viden og værktøjer.

Ved at koble sundhed, mentalt og i kroppen og samtidig have fokus på de pædagogiske ressourcer og energi, kan teamet og værktøjerne være en del af en adfærdsændring - og dermed en ændring på celleplan, og ikke blot symptombehandling.


Intern faglig supervision:

Ansatte der fagligt arbejder med børn og unge har ofte brug for værktøjer til implementering af adfærdsmetoder og ikke mindst viden om den enkelte. Vores input handler om de særligt sensitive og viden om EMPATH og stjernebørn. Mange voksne er selv født med samme lag, men har ikke fået dem aktiveret. Så opgaven er både at have viden og forståelse, samt at kunne aktivere indsatsen videre i børn og unge.

Formål:

Formålet med Den intuitive indsats er at dele så meget viden ud som muligt omkring vores energetiske metoder og værktøjer. Ved hjælp af forståelse af krop, sind og sjæl og ikke mindst koblingen, kan vi manøvre i flere lag og på den måde med skarp præcision lokalisere mønstre og blokeringer. Med undervisning og indblik i at mestre “sproget” - og få en indre forståelse for de indre og ydre mekanismer kan indsatsen implementeres og sive fra toppen og dermed skyde genvej i forløb der ellers ofte vil blive uhensigtsmæssige, langtrukne og splitte endnu mere i helheden.


Vi har sammensat et team af vejledere, der tilsammen kan koble vores fagkompetencer til gavn for trivsel og med omdrejningspunkt på den sensitive og intuitive vinkel.

Vi blindspotter ind i behov og kan styrke både krop, sind og sjæl hos ansatte og familierne.

Faglig supervision i intuitiv intelligens og energetisk vejledning til gavn for helhedsindsats.