ADGANG TIL VÆRKTØJSKASSEN

Jeg har tre muligheder for at implementere Den intuitive indsats som behandlingsmetode eller som intern udvikling til fagkompetencer. I prisen får i vores erfaring og kompetencer til energetisk vejledning og konsulentbistand. Vi sammensætter forløb til trivselsrelateret opgaver, med en kombineret faglig indsats.  

Vi har en god fleksibel ordning der klart kan betale sig i en større helhed. Vi kommer med teamet af familievejleder, børnementor og sundhedsrådgiver i en og samme pakke. Ved at koble os på, kan timerne sendes i flere retninger og bruges mere effektivt, og i behøver ikke binde jer på et fast antal timer pr. opgave. Det betyder at vi sættes på som indsats på en opgave eller i en sammenhæng, og bruger kun de timer der behøves. Det giver fuld udnyttelse af vores kompetencer - en fair løsning hvor i modtager flere kompetencer for færre penge.

Den intuitive indsats giver private og kommunale, institutioner og organisationer der arbejder med børn og unges dannelse, udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med vores kompetencer på en simpel måde, hvor i kan gøre brug af vores helhedsorienteret model.

De pædagogiske vinkler belyses, de energetiske og epigenetiske spottes, mønstre og blokeringer vil komme i spil til forståelse, så vi kan lave en unikke samarbejder hele vejen rundt.

AD HOC

Familievejledning

Sundhed & holistisk velvære

Pædagoisk vejledning

Mentor samtale

Øvelser

Viden om energi

Deltagelse i møder, bisidder mv.

KLIPPEKORT
25 TIMER

Brug klippekortet til familiebehandling, hvor jeg kombinerer forløbet. I kan bruge timerne til én eller flere familier. Aftales løbende, ifølge handleplan og med sagsbehandler. Betales kun for timer HANDS ON på familien/familierne.

SUPERVISION

Vi sammensætter et program eller indlæg der understøtter fagligheden og indsatsen. Dette tilbud er til de fagkompetente, der vil arbejde med Den intuitiv indsats. Brug af kombineret viden og evne koblet på faglighed.

Når du kontakter mig, vil vi have en
indledende samtale om opgaven, eller samarbejdet. Dernæst sammensætter vi teamets timer og fordeling internt, og vender naturligvis tilbage med en samlet
løsning. Herover opridses de tre muligheder for samarbejde i Den intuitive indsats.