ADGANG TIL VÆRKTØJSKASSEN

 Jeg anvender flere forskellige behandlingsmetoder, ud fra den konkrete problemstilling.

I får min erfaring og kompetencer til vejledning og konsulentbistand. Jeg sammensætter forløb til trivselsrelateret opgaver, med en kombineret faglig indsats, hvor jeg kan inddrager andre relevante samarbejdspartnere.

Min indsats giver private og kommunale, institutioner og organisationer der arbejder med børn og unges dannelse, udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med kompetencer på en simpel måde, hvor I kan gøre brug af en helhedsorienteret model.

De pædagogiske vinkler belyses, mønstre og blokeringer vil komme i spil, til forståelse så vi kan lave unikke samarbejder hele vejen rundt.


INDIVIDUEL TRÆNINGBANE

Familievejledning

Sundhed & holistisk velvære

Pædagoisk vejledning

Mentor samtale

Øvelser / træningsbane

SUPERVISION & OPLÆG

Vi sammensætter et program eller indlæg der understøtter fagligheden og indsatsen. Dette tilbud er til de fagkompetente, der vil arbejde med Den intuitiv indsats. Brug af kombineret viden og evne koblet på faglighed.

Når du kontakter mig, vil vi have en
indledende samtale om opgaven, eller samarbejdet. Dernæst sammensætter vi teamets timer og fordeling internt, og vender naturligvis tilbage med en samlet
løsning. Herover opridses de tre muligheder for samarbejde i Den intuitive indsats.