ADGANG TIL VÆRKTØJSKASSEN

Jeg sammensætter og implementere en intuitiv indsats som behandlingsmetode eller som intern udvikling til fagkompetencer. I får min erfaring og kompetencer til vejledning og konsulentbistand. Jeg sammensætter forløb til trivselsrelateret opgaver, med en kombineret faglig indsats.  

Jeg kan komme med et team af familievejleder, børnementor og sundhedsrådgiver. Ved at koble helhedsperspektiv på, vil forkøbet have flere indgange og dermed fokus på den konkrete problemstilling. 

En intuitiv indsats giver private og kommunale, institutioner og organisationer der arbejder med børn og unges dannelse, udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med kompetencer på en simpel måde, hvor i kan gøre brug af en helhedsorienteret model.

De pædagogiske vinkler belyses, de energetiske og epigenetiske spottes, mønstre og blokeringer vil komme i spil til forståelse, så vi kan lave unikke samarbejder hele vejen rundt.

AD HOC

Familievejledning

Sundhed & holistisk velvære

Pædagoisk vejledning

Mentor samtale

Øvelser

Deltagelse i møder, bisidder mv.

SUPERVISION

Vi sammensætter et program eller indlæg der understøtter fagligheden og indsatsen. Dette tilbud er til de fagkompetente, der vil arbejde med Den intuitiv indsats. Brug af kombineret viden og evne koblet på faglighed.

Når du kontakter mig, vil vi have en
indledende samtale om opgaven, eller samarbejdet. Dernæst sammensætter vi teamets timer og fordeling internt, og vender naturligvis tilbage med en samlet
løsning. Herover opridses de tre muligheder for samarbejde i Den intuitive indsats.