Intern indspark af metoder og værktøjer i en pædagogisk, intuitiv og sundhedsmæssig rådgivning, der perspektivere normer og stiller skarpt på nyere forskning og naturlige træningsbaner.

Vi har i mange år arbejdet med en kobling mellem det terapeutiske, rådgivende, lærende intuitiv og naturlig vejledning, som giver nogle resultater og udfald, som ofte ikke var forventeligt i udgangsøjeblikket. Vores håndtering af vejledninger og kommunikation er baseret på de faglige aspekter såvel som de menneskelige. 

Vi har en særlig evne til at sammensætte relationer med opgaver og den viden vil vi gerne dele og undervise andre vejledere og fagpersoner i. Hvordan kan I i jeres hverdag spotte mønstre og blokeringer, på en måde så brugere, klienten eller familien får gavn af det i opdager, og omsætter det til en indsats, en træningsbane eller hvad der nu måtte blive nødvendigt i den gældende sag.

Det er vigtigt for os, at det ikke bliver en fixe kultur, hvor facit skal stå på bagsiden og svar og løsninger ikke blot bliver givet uden læring. Men en vidensbank, hvor aktiveringerne kan lande til indre udvikling - dermed læring og kobling på allerede tillærte talenter og erfaring.

Fleksibel indsats

Jeg har tre muligheder for at implementere Den intuitive indsats som behandlingsmetode eller som intern udvikling til fagkompetencer. I prisen får i vores erfaring og kompetencer til energetisk vejledning og konsulentbistand. Vi sammensætter forløb til trivselsrelateret opgaver, med en kombineret faglig indsats.  

Vi har en god fleksibel ordning der klart kan betale sig i en større helhed. Vi kommer med teamet af familievejleder, børnementor og sundhedsrådgiver i en og samme pakke. Ved at koble os på, kan timerne sendes i flere retninger og bruges mere effektivt, og i behøver ikke binde jer på et fast antal timer pr. opgave. Det betyder at vi sættes på som indsats på en opgave eller i en sammenhæng, og bruger kun de timer der behøves. Det giver fuld udnyttelse af vores kompetencer - en fair løsning hvor i modtager flere kompetencer for færre penge.

Den intuitive indsats giver private og kommunale, institutioner og organisationer der arbejder med børn og unges dannelse, udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med vores kompetencer på en simpel måde, hvor i kan gøre brug af vores helhedsorienteret model.

De pædagogiske vinkler belyses, de epigenetiske mønstre og blokeringer spottes, og træningsbanen iværksættes på et individuelt niveau med fokus på den enkeltes styrker, svagheder, udfordringer, og kognitiv formåen.  


Hvad kan I bruge DEN
INTUITIVE INDSATS til?

Fokus på børn & unges indre platform.

Indsats med barnet/familie. egnet til bla. sensitive,
Angstramte eller børn med skoleværing mv.

Fokusprogrammer om mod og trivsel.

Undervisning til børn og unge

Supervision og workshops til ansatte

Interne workshops med identitet som tema

Forældrevejledning med fokus på
viden, værktøjer og vejledning.

Livsforståelse og livslæring

Mentoropgaver

Træningsbane til metal robusthed

Mere info om de særligt sensitive

Måske er tiden klar til at træde nye spor?

Hvis vi blot går i hinandens fodspor, kigger vi så overhovet op? Vil vi mon opdage, hvis der er en vej der er nemmere, kortere, flottere? Det er oftest nemmere ikke at tage stilling, men blot gå der, hvor vi ved at her er en sti - en retning..ikk? Hold fast i den tanke, når nu vi vil præsentere en alternativ rute.

Der findes i dag flere pædagogiske værktøjer i den værktøjskasse som kommuner, skoler, institutioner mv. arbejder med, når vi taler om de børn og familier, som ikke lige passer i kassen, eller mistrivsel generelt. Vi vil gerne byde ind med en intuitiv indsats der ikke er baseret på moduler og faste rammer, da mange af de her sager har meget forskellige indgange og dermed også udgange.

Vi underviser og guider i at opfange signaler fra de børn der ”bonner ud” og dem der psykologien omtales som, Empaths. Den Intuitive Indsats går ud på at give den pædagogiske værktøjskasse endnu et redskab til de børn som falder uden for det der kaldes normen eller det som plejer at virke. Dette multitool skal være med til, i kommunalt eller insitutionelt regi at genkende en Empath, kende deres adfærd og følelser og derudfra ville kunne igangsætte en indsats, der tager udfordringen alvorligt, og som guider både barn og familie i at forstå og vejlede en Empath. Familien er meget påvirket af at have et barn der ikke trives, og bliver ofte revet igennem hele møllen af initiativer, men det virker bare ofte ikke, for barnet passer ikke i kassen, og ender til tider med diagnoser (som måske ikke er 100% på sin plads), er doven, kommer fra et hjem med svigt mv. Derfor er man i gang med at stigmatisere en hel familie, og dermed er hjælpen blevet til en kæmpe belastning i stedet en tilsigtet hjælp. Og det var ikke meningen!


Hvad er en EMPATH?

Udspringer af ordet empati: Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted. I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden.

De får meget ofte af vide at de er FOR SENSITIVE eller FOR FØLELSLADET? De bliver hurtigt drænet for energi, når de er sammen med bestemte mennesker eller sammen med mange mennesker. De ved altid når folk ikke er helt ærlige, eller skjuler noget for dem. De føler sig meget hurtig lidt angste i store forsamlinger, De kan fornemme deres venners/families følelser som, glæde, sig men også smerter og ubehag.

Empaths er højt udviklede sensitive mennesker som har en evne til at fornemme andre mennesker og situationer i en helt særlig grad. Psykologien bruger ordet EMPATI til at beskrive den slags mennesker, som er overeksponeret for den evne og derfor særlig sårbar. Ordet EMPATH bliver også brugt i en mere spirituel forstand, fordi det også beskriver et menneske med særlig evne til at mærke energi uanset om det er fra et andet menneske, situation eller evt. i grupperinger.

Der er mange fordele ved at være EMPATH. På den lyse side så er EMPATH ofte fantastiske venner. De er fantastiske til at lytte, og de dukker altid op for deres nære, når der er behov for dem. De har tendens til at være pleasere og helt særlig omsorgsfulde. Deres hjerter flyder ofte over for dem og de er generøse af natur, og har en særlig sensitiv intelligens. Alle disse fantastiske evner er også dem der gør, at det kan være utroligt hårdt at være en EMPATH. De føler helt bogstavelig talt det andre føler, og mærker deres tanker, følelser og hvad andre går igennem. Deres antenner er særligt følsomme og deres nervesystem påvirkes af den indre aktivitet. Dette kan de mærke også på afstand, så selv om de putter sig derhjemme, ændre det ikke på, at den indre aktivering stadig fornemmes i kroppen. EMPATH for hurtig skyldfølelse og skammer sig også over, at ikke være til bedre hjælp. Og de får også ofte snoet sig ind i andres problemer, som en anden problemknuser.


Et helt nyt multitool i værktøjskassen

Vores værktøjskasse går i sin enkelthed ud på at bruge os til enten at superviserer i at kunne bruge den her værktøjskasse eller at vi samarbejder på bestemte opgaver som kunne være projekter/familievejledninger/støtte-kontakt el. lign. i sager, hvor denne indsats indkøbes som et behandlingstilbud til barnet og familien. 

Værktøjskassen handler om nervesystemets udfordringer og træningsbane i at beherske og samtidig at aktivere det parasympatiske sytem som en Empath kan mærke, og vi afmystificere den virkelighed barnet står i, så de føler sig genkendt og forstået. Ved at spotte de her børn kan der iværksættes en intuitiv indsats, med inddannet fagpersoner, som i kan købe mig til at varetage, eller tilkøbe som supervision i organisationens i forvejen pædagogiske indsats. 

Vores team vil kunne trækkes ind i forskellige sammenhænge, når der er opgaver der har brug for at spottes eller en ny indgangsvinkel til helheden. Vi kan også lave opfølgende dagskurser, der vedligeholder indsatsen og på den måde bliver en levende organisme der følger udviklinger og viden inden for området? Der kontakter i mig for en løsning.

Vi arbejder som eksterne konsulenter i flere kommuner og kan se, at en større helhedsindsats ville kunne spotte, vejlede og undervise flere børn eller voksne med trivsels udfordringer der har rødder i det sensitive aspekt. Med mulighed for et internt team i en børne/unge indsats, ville mange flere kunne drage nytte af disse metoder og værktøjer.Paradigmeskiftets indsats

Verden er i forandring, hvilket kræver nye løsninger og muligheder. Vi er blot én af mange muligheder. Vi går på intet tidspunkt på kompromis med vores viden og helhed. Man KAN derfor ikke købe kun dele af vores indsats. Vi VED at kroppen, sindet og sjælens helhed er afhængig af alle tre dele, og derfor skal det arbejde i alle tre lag.

Kontakt os for at få en snak om et intuitivt forløb og hvordan det kan tilpasses jer eller et oplæg eller en temadag med indsatsen som tema.