Professionel kontaktperson til børn, unge eller hele familien

Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 6

Vores funktion som professionelle kontaktpersoner til børn og unge

Jeg fungerer som professionel kontaktpersoner for børn og unge, som har haft behov for hjælp til bl.a.

 • Relationer
 • Sociale netværk
 • Selvværd
 • Ensomhed
 • Skole/uddannelse
 • Sorg
 • Fritid
 • Skole/uddannelse
 • Hvad der er svært for den enkelte og ikke kan rummes alene

Jeg mener, at det især er vigtigt at være imødekommende og omsorgsfuld. Vi bestræber os altid på at medvirke til at skabe struktur og målrettethed i forhold til ønsker og håb for fremtiden.

Jeg er vant til at samarbejde og arbejde helhedsorienteret og vil derfor kunne arbejde professionelt med andre, der eventuelt er tilknyttet familien.

Jeg vil, så vidt det er muligt og formålstjenligt, danne nogle mindre netværk. Det kan være omkring indkøb og madlavning, en filmaften, en kreativ aktivitet og meget andet. Når det er formålstjenligt vil vi udnytte min lejlighed på Kong Georgs Vej til enkelte eller flere børn/unge som rammen om aktiviteter som indkøb, madlavning, filmaften eller kreativ aktivitet.

Somme tider vil der være mulighed for at bruge tid sammen med i naturen eller andet evidensbaseret behandling – det er for mange en befriende og dejlig ting kunne opleve naturlig påvirkning.

Formål med vores indsats som professionelle kontaktpersoner til børn og unge

 • At imødekomme barnets/den unges behov for en fast kontakt til en troværdig og tydelig voksen. Dette skal ses som et supplement og et samarbejde med forældrene eller andre omsorgspersoner.
 • At være med til at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel.
 • Målet er, at barnet eller den unge på sigt bliver selvhjulpen og i stand til at klare sig uden støtte fra indsats.
 • Vi arbejder altid med udgangspunkt i handleplanens mål.


Kontakt os for yderligere information

For mere information om professionel kontaktperson, kontakt:


Kontakt info:

 
Euismod

Kong Georgs Vej 27, 2. sal

5000 Odense C

 
Mail
 
Mobil