Indsatsområder for børn, unge og deres familier

I arbejdet skaber vi relation gennem en anerkendende tilgang og møder vores børn, unge og familier med respekt, tillid og en tro på, at vi sammen kan skabe forandring.

INDSATSOMRÅDER