Til familien

Livet spænder af og til ben for os, og sådan er det for alle. Nogen gange kan man bare ikke løse opgaven selv og det er her jeg kommer ind i biledet. Derfor er det vigtigt, at der er tillid imellem os og at i som familie er indstillet på en konstruktivt forløb. Appelsinerne dropper ikke ned i turbanen af sig selv -det betyder, at der også vil ligge opgaver på jeres del af bordet. Samarbejdet forventer jeg er seriøst og velovervejet, ergo at alle sørger for at gå ind i et helhjertet samarbejdet med god energi og konstruktiv kritik.

Til kommuner/institutioner

Jeg arbejder freelance og kender systemet og bruger de muligheder der forefindes på bedste vis for at kunne få hurtige reaktioner og nå konkrete mål. Målene er ofte forskellige set ud fra diverse synspunkter, og der er det min opgave, at se helheden og koble indsatsen derefter. 


Intuitiv indsats

Jeg bruger min erfaring og evne til at spotte, til at skabe relationer og tillid til processen. For det er oftest en læring proces for både børn og forældre eller værge. Hvis der kun stilles skarpt på den ene del, så halter projektet og ender med at tippe helt. Derfor er det også vigtigt for mig at skabe et overblik for alle parters skyld - også dem der betaler, uanset om det er familien selv eller en organisation - for mig gør det ingen forskel. Jeg kobler op med kollegaer, hvis jeg fornemmer behovet, eller tænker at indsatsen vil blive mere konkret og hel. 

Ring til mig når...

  • Vi/familien har et barn der ikke trives
  • Vi/familien er blevet skilt, og kan ikke kommunikere internt, eller børnene/vi har brug for støtte i processen
  • Vi /familien har haft et dødsfald i familien
  • Vi /familien er kørt sur i hverdagen
  • Familiens/mit barn vil ikke i skole
  • Familiens/min teenager/barn har identitetsproblemer
  • Brug for individuel / ekstern rådgivning
  • Ønsker at få udarbejdet konkrete programmer eller workshops 
  • I som kommune eller organisation ønsker at implementere Den intuitive indsats
  • I som familie ønsker et helhedsorienteret forløb til jer og barnet.

Læs mere om den intuitive indsats

Supervision til fagpersonalet

Ved at klæde endnu flere på i at arbejde med den intelligente krop og at kunne spotte ud fra energi og ikke blot vurderer ud fra nogle pædagogiske vinkler, så kan indsatsen hele processen hurtigere og mere harmonisk. Det handler ganske enkelt om at kunne koble hjerne og hjerte i et behandlingsprogram.

Værktøjskassen

Den intuitive indsats skal ses som en værktøjskasse, hvor vi har alle de tillærte talenter og medfødte evner koblet sammen til en helhedsforståelse. 

Vil du vide mere om de her EMPATHS? Særlig sensitive!

Hele vores indsats er baseret på den sensitivitet, som ofte opdages, men som ikke har en behandlingsform. Ofte ender de her små mennesker med en diagnose, som måske og måske ike er rigtig? Vi har en anden forståelse af dem - og derfor mener vi også, at vi har et andet tilbud.