BRUG MIG NÅR...

Til familien

Livet spænder af og til ben for os, og sådan er det for alle. Nogen gange kan man bare ikke løse opgaven selv og det er her jeg kommer ind i biledet. Derfor er det vigtigt, at der er tillid imellem os og at i som familie er indstillet på en konstruktivt forløb. Appelsinerne dropper ikke ned i turbanen af sig selv -det betyder, at der også vil ligge opgaver på jeres del af bordet. Samarbejdet forventer jeg er seriøst og velovervejet, ergo at alle sørger for at gå ind i et helhjertet samarbejdet med god energi og konstruktiv kritik.

Til kommuner/institutioner

Jeg arbejder freelance og kender systemet og bruger de muligheder der forefindes på bedste vis for at kunne få hurtige reaktioner og nå konkrete mål. Målene er ofte forskellige fra diverse synspunkter, og der er det min opgave, at se helheden og koble indsatsen derefter. 

Ring til mig når...

  • Vi/familien har et barn der ikke trives, hvad kan vi gøre?
  • Vi/familien er blevet skilt, og kan ikke kommunikere internt, eller børnene/vi har brug for støtte i processen.
  • Vi /familien har haft et dødsfald i familien
  • Vi /familien er kørt sur i hverdagen.
  • Familiens/mit barn vil ikke i skole
  • Familiens/min teenager/barn har identitetsproblemer
  • Brug for individuel rådgivning
  • Ønsker at få udarbejdet konkrete programmer eller workshops 
  • Foredrag om livets værktøjskasse til mo og fra, barnet eller institutionen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.