Freelance familierådgiver til kommuner, institutioner  & familier samt undervisning

Jeg har over 40 års erfaring med familierådgivning og har været med i mange sammenhænge og oplevet lidt af hvert.

Jeg er uddannet pædagog, Kempler familieterapeut og har uddannet mig løbende med teorier, kurser og uddannelser der med tiden er udviklet, men jeg bruger meget mig selv og min tillærte evner i mit arbejde med børn og familier.

Med min bagage, er der ikke noget, som jeg ikke har været en del af, og jeg har værktøjer til at kunne arbejde med både børn og voksne. Jeg er ikke den "trylleformular", der kan fjerne bekymringer og udfordringer, men jeg kan videregive det jeg har erfaret, og finde den bedst mulige løsning sammen med jer som familie eller institution/kommune.

Jeg arbejder ofte med hele familiesystemet, da vi jo alle har en indflydelse på hinanden. Jeg lægger vægt på det positive og forsøger at udbygge dette, da det er på den måde vi får energi og balance i hverdagen og spejler dermed positivt de mennesker som bliver relationer i arbejdet.

Jeg brænder derudover også for at kunne udbyde mine metoder og værktøjer til flere fagkyndige, som kan varetage opgaver og også implementere på eget fagområde. Børnene har brug for voksne der kan guide dem i deres sensitivitet og udfordringer samtidig med at kunne styrke deres robusthed.

Personlige egenskaber jeg sætter højt

Der er en række vigtige egenskaber, jeg sætter højt ved andre mennesker, og som jeg også selv mener, at besidde:

  • Ærlighed og integritet – man kan regne med det jeg siger og gør.
  • Tillidsskabende og omsorgsfuld.
  • Loyalitet og ordentlighed.
  • Et roligt væsen med humor – også når det er svært.
  • Vedholdenhed – jeg giver ikke op!

Jeg mener, at alle mennesker har ret til at leve et godt liv. Vi har alle forskellige rammer og vilkår for at leve vores liv. Derfor er jeg bevidste om, at definitionen på et godt liv er individuel, og man skal passe på ikke at trække ens egne normer ned over andre, når man vurderer hvad et godt liv er.

Men når man kan se at mennesker ikke trives, er det vigtigt at støtte og hjælpe dem det man kan, til de igen kan leve et, for dem, godt liv.

Jeg betragter familien som en helhed

Mit værdigrundlag er at betragte familien som en helhed. For at støtten skal nytte, er det nødvendigt at se det enkelte menneske i de netværk og de relationer, vedkommende færdes i.

Derfor arbejder vi ud fra overbevisningen om, at relationen er af afgørende betydning, og jeg mener, at det er herigennem, at vi opnår et nyttigt samarbejde med de mennesker, der har brug for vores hjælp.

Vi skaber relationen gennem en anerkendende tilgang og møder vores børn, unge og familier med respekt, tillid og en tro på, at vi sammen kan skabe forandring.

Samarbejde prioriteres på tværs og mellem faggrupper højt, da min erfaring er, at det er med til at styrke indsatsen i socialt arbejde.

Jeg arbejder vi ud fra en høj grad af etik og professionalisme og har naturligvis tavshedspligt.