Få værktøjer til familien samt til børn og unge. Jeg laver kurser, temadage og foredrag der handler om de værktøjer der passer til forskellige aldersgrupper. Det handler om at forstå indgangen og de mønstre som opstår i forskellige sammenhænge. Er du en skole/institution, en kommune eller en virksomhed der arbejder med børn og unges relationer og koblinger, så kan jeg komme med den "helt rigtige" værktøjskasse til den gruppe der skal arbejdes med.  Læs mere her på siden om de forskellige værktøjskasser - og kontakt mig til et kursus, en temadag eller måske et foredrag.


Børn i alderen 0-6 år

Hvilke behov understøtter et barn i denne aldergruppe: Deres basale behov er forholdsvis simple, vi taler om mad, søvnrytme, kontakt , struktur samt den almene tryghed. Dertil har et barn i denne aldersgruppe brug for at kunne aflæse signaler fra omverdenen og de voksne omkring dem.

Når vi kigger på børnene, kigges der naturligvis også på forældreansvar og om at kunne tilsidesætte egne behov. Man kan arbejde med workshops der omhandler  – samspil – glæde – relationer læring – at forstå verden.


 

Børn i alderen 6-12 år

Nu er barnet i en alder, hvor det skal lære at færdes i verden. Det er oftest mere stabilt følelsesmæssigt og er mere nuanceret i sin selvopfattelse. Vi kan arbejde med abstrakt tænkning og bevidst sprog. Miljøet omkring barnet er nu også vokset mere og kammerater fylder min. 40% af tiden. Det er også en alder, hvor fri fantasi, leg begynder at ændre form og forståelse. Nogle af de punkter der bør kigges på er bla. moral/empati, som kan have nogle store konsekvenser, hvis ikke det område er rimeligt stabilt. Det er også her at der begynder at være et større fokus på dreng/pigeforskelle. Der er mange ting der kan arbejdes med og der kan laves øvelser der fremmer barnets øget hukommelse og det kan nu også forstå meningen med ironi og humor i større grad.


 

Unge i alderen 12-18 år

Verden omkring det unge menneske/teenageren er nu ekstrem spændende og en helt ny verden åbner sig. Der er både kropslige forandringer på sig selv og der er generelt en form for frigørelse af sig selv fra familien. Her er der ofte kampe om at give slip hos forældrene. At kunne sætte grænser der er alderssvarende. Det unge menneske harer her i en fysisk vækst hvor bla. hjerte vokser til dobbelt størrelse, kønsorganer ændre sig og de her forandringer kan være nye blokeringer for barnet der nu er i gang med at blive voksen. Deres selvstændighed kommer med en masse test. Det er også her at venner pludselig får størst eller større betydning. Der kan være en del interesse for det andet køn (eller samme) som belyser et meget essentielt spørgsmål "hvem er jeg". De arbejder på alle planer med deres egne værdier kontra omverdenens, familiens og egne forventninger.


Kontakt mig for oplæg eller programmer der sammensættes specifikt til jeres behov.